Donation/Ủng Hộ

How you can donate and help OUR community

Giáo Đoàn Thánh Phaolô được thành lập bởi Cha Nguyễn Văn Chiến và một số thân hữu từ năm 2007.  Qua những sinh hoạt của GĐ, người Việt tại Daytona Beach và vùng phụ cận đã có những cơ hội gặp gỡ, hàn huyên tâm sự thưởng thức những món ăn đậm đà quê hương và những chương trình văn nghệ đặc sắc trong những dịp lễ Gíang Sinh/Phục Sinh hoặc Tết Âm Lịch.  Mong rằng những sinh hoạt này sẽ luôn được phát triển mạnh mẽ và được sự ủnh hộ của toàn thể quý vị.  Mọi đóng góp ủng hộ hoặc ý kiến xin gửi về email hoặc hộp thư.

The St. Paul Vietnamese Catholic Community of Daytona Beach was founded in 2007 by Father Chien Nguyen and local Vietnamese families.  We have built a strong cultural community that we want to see continue to grow.  To do that we have projects and programs thru the year. These events also helps our community to be able to thrive throughout the year and to help give back to our community partners in need.  We always welcome for donation, supports and/or comments.

Donation In Person/Trực Tiếp:
Tham dự các sinh hoạt của GĐ và Thánh Lễ hàng tháng (1st & 3rd Sunday of each month Vietnamese Mass at 6:00pm) tại Prince of Peace Church 600 S Nova Rd, Ormond Beach, FL 32174

Donation By Mail/Bưu Điện:
Check Payable to: St. Paul Vietnamese Catholic Comm. 3526 Red Pointiac Dr., Port Orange, FL 32129

Donation Online w/ PayPal
(PayPal Click Here)