About us – Vài Nét Về Giáo Đoàn & Ban Chấp Hành

Giáo Đoàn Thánh Phaolô bắt đầu sinh hoạt và thành lập từ năm 2007 tại GX St. Paul Basilica Daytona Beach, FL.  Cha quản nhiệm Andre Nguyễn Văn Chiến cử hành thánh lễ công giáo VN vào mỗi Chúa Nhật thứ nhất & thứ ba mỗi tháng (1st & 3rd Sunday) tại nguyện đường trường Father Lopez Catholic HS.

St. Paul Vietnamese Catholic Community was founded in 2007 at St. Paul Basilica of Daytona Beach, Florida.  Father Andre Chien Nguyen provides spiritual support and mass services at 10:00am the first and third Sunday of each month at Father Lopez Catholic High School Chapel.