Christmas 2018 VIP – KID

$20.00

Christmas Celebration Dinner Event 12/30/18 (Kid Table Reservation – One Seat Only $20)

Because the limitation of seating therefore, if parents prefer to have kid(s) seat at their table, adult admission are required. (Giá vé cho các trẻ em dưới 12 tuổi là $20.00.  Các em sẽ có bàn riêng và thực đơn dành cho trẻ em.  Vì số bàn có hạn, cho nên quý vị nào muốn con mình ngồi chung bàn với mình quý vì cần đặt ghế theo giá người lớn).

Out of stock

SKU: VIP-Kid Category:

Description