Christmas 2018 Celebration/Đại Hội Giáng Sinh 2018 (Sunday Dec. 30th)

Thánh Lễ VN / Vietnamese Catholic Mass : 4:00 pm

Dạ Tiệc & Văn Nghệ/Dạ Vũ / Banquet & Dance: 7:00 pm – midnight ($1000/VIP Table w/ 6 course dinner – Hao Wah Catering Service)